Agresja

Pod terminem agresja skrywa się problem złożony – inaczej przejawia się ona u dzieci, jeszcze inaczej u osób dorosłych. Zetknąć możemy się z nią zarówno w domu, w pracy, jak i miejscach publicznych, choćby w transporcie miejskim czy sklepie. Agresja to zachowania, które doprowadzają do szkody psychicznej lub fizycznej. Nie zawsze wiąże się to z rękoczynami, o czym warto pamiętać. Szkodę można również wyrazić werbalnie przy pomocy wyzwisk lub takich sformułowań, które wyrządzają przykrość drugiej osobie. Można również wyróżnić kilka rodzajów agresji – autoagresja skierowana przeciwko sobie – mowa tu o samookaleczeniach lub innego rodzaju destruktywnych zachowaniach. Agresja wroga ma na celu zadać ból drugiej osobie, z kolei instrumentalna polega na zrealizowaniu własnych celów, np. usunięciu konkurencji.

Leczenie agresji – jak poradzić sobie ze złością?

Agresja jest również dzielona na czynną (jawną) i bierną, która przejawia się najczęściej sarkazmem, pozornym spokojem, pod którym ukrywa się rozdrażnienie, smutek, złość. Przyczyną występowania takich zachowań mogą być problemy psychiczne – tutaj wymienić można różne choroby psychiczne lub zaburzenia osobowości, ale zdarza się również tak, że agresja towarzyszy człowiekowi zdrowemu, który zmaga się ze stresem, przemęczeniem. Leczenie agresji jest długotrwałe, najczęściej wymaga psychoterapii, która nauczy, jak radzić sobie ze złością i emocjami w sposób kontrolowany i nieniszczący relacji z innymi ludźmi. W niektórych przypadkach przyczyną takich zachowań są zaburzenia hormonalne, które można unormować farmakologicznie.

Share
  • Udostępnij
491 odsłon

Zapraszam na mój profil w serwisie avigon.pl Justyna Ryczko
Psycholog biznesu, Doradca zawodowy