ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) ujawnia się zazwyczaj w okolicach 5. roku życia u 4-8 % dzieci. Częstość występowania zaburzenia maleje wraz z wiekiem, jednak zdarza się, że objawy utrzymują się także w wieku dorosłym. Na ADHD bardziej narażeni są chłopcy, choć nie znaczy to, że nie zaobserwowano zespołu nadpobudliwości psychoruchowej również u dziewczynek – w ich przypadku najczęściej przejawia się to problemami z koncentracją. ADHD – objawy Do najczęstszych objawów należą zaburzenia uwagi i koncentracji – dziecko ma problemy ze…

Share
  • Udostępnij
1221 odsłon

Agresja

Pod terminem agresja skrywa się problem złożony – inaczej przejawia się ona u dzieci, jeszcze inaczej u osób dorosłych. Zetknąć możemy się z nią zarówno w domu, w pracy, jak i miejscach publicznych, choćby w transporcie miejskim czy sklepie. Agresja to zachowania, które doprowadzają do szkody psychicznej lub fizycznej. Nie zawsze wiąże się to z rękoczynami, o czym warto pamiętać. Szkodę można również wyrazić werbalnie przy pomocy wyzwisk lub takich sformułowań, które wyrządzają przykrość drugiej osobie. Można również wyróżnić kilka…

Share
  • Udostępnij
878 odsłon

Alkoholizm

Zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Spożywanie zazwyczaj w dużych dawkach alkoholu przez alkoholika jest spowodowane przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym, nie podlega jego woli, jednak możliwe jest jego powstrzymanie i utrzymanie abstynencji. Mechanizm powstawania uzależnienia nie jest do końca wyjaśniony, ale ma bezpośredni związek z ciągłym lub cyklicznym nadużywaniem alkoholu. Rodzaj napoju alkoholowego nie ma znaczenia – człowiek nie uzależnia się od konkretnego piwa, wina, wódki, whisky czy koniaku, ale od zawartego w tych napojach…

Share
  • Udostępnij
1502 odsłon

Anoreksja

Anoreksja, inaczej jadłowstręt psychiczny, to jedno z zaburzeń odżywiania, które ujawnia się wysoką niedowagą. Chory odmawia posiłków, bojąc się przybrania na wadze, wciąż ma poczucie, że jest otyły, podczas kiedy waga jest znacznie zaniżona w stosunku do wieku i wzrostu pacjenta. Anoreksja najczęściej dotyka dziewczyny między 13. a 25. rokiem życia, choć może również pojawić się u chłopców i mężczyzn. Początkowo anorektyk zakłada sobie rygorystyczną dietę, z czasem odmawia niemal wszystkich posiłków, czemu najczęściej towarzyszy intensywny wysiłek fizyczny. Może prowadzić…

Share
  • Udostępnij
1231 odsłon

Autyzm

Autyzm dawniej nazywany był chorobą, natomiast aktualnie opisuje się go raczej jako zaburzenie rozwoju lub inny wzorzec funkcjonowania mózgu. Objawami autyzmu są odmienne od powszechnie przyjętych sposoby komunikowania się, nawiązywania relacji i wyrażania emocji. Osoby autystyczne również uczą się i poznają świat inaczej niż rówieśnicy. Przyczyny autyzmu nie są w pełni poznane, natomiast nie ulega wątpliwości, że duże znaczenie mają predyspozycje genetyczne. Jednocześnie obecność w genotypie mutacji genów charakterystycznych dla autyzmu nie oznacza, że cechy autystyczne na pewno się rozwiną.…

Share
  • Udostępnij
1504 odsłon

Bezsenność

Zakłócenie stanu zdrowia, w którym niewystarczająca jest długość snu lub niezadowalająca jego jakość. Może polegać na trudnościach w zasypianiu, wczesnym przebudzaniu się, wybudzaniu się w trakcie snu lub na złej jakości snu, czego następstwami w ciągu dnia są uczucie braku wypoczęcia, gorsze samopoczucie, drażliwość, osłabienie koncentracji i zdolności uczenia się. Wyróżnia się bezsenność przygodną, krótkotrwałą oraz przewlekłą. Jak popularna jest bezsenność W badaniach przekrojowych populacji ogólnej bezsenność stwierdza się u około 10–30% osób. W populacji ogólnej skargi na niewystarczającą ilość…

Share
  • Udostępnij
915 odsłon

Bulimia

Bulimia, nazywana też żarłocznością psychiczną, polega na napadowym objadaniu się przez pacjenta, a następnie wykonywaniu czynności, które mają pozwolić na uniknięcie przyrostu wagi. Ze strachu przed dodatkowymi kilogramami bulimicy prowokują wymioty, przyjmują leki przeczyszczające lub wykonują lewatywy. Zdarza się też, że pacjenci zaczynają uprawiać sport z nadmierną intensywnością, regularnie doprowadzając się do wycieńczenia. Objawy bulimii Z powodu bulimii najczęściej cierpią kobiety. Choroba ta często współwystępuje z depresją i w skrajnych przypadkach może prowadzić do prób samobójczych. Chore osoby przyjmują pokarmy…

Share
  • Udostępnij
1534 odsłon

Choroba sieroca

Inaczej nieorganiczny zespół opóźnienia rozwoju, hospitalizm, zaniedbywanie dziecka – zespół poważnych zaburzeń lub zahamowania rozwoju psychicznego dziecka, który może również powodować objawy somatyczne. Przyczyny choroby sierocej Najczęstszą przyczyną choroby sierocej jest długotrwały brak kontaktu z matką lub zerwanie więzi matka-dziecko. Przy czym za matkę uznaje się tu niekoniecznie matkę biologiczną, ale osobę sprawującą bezpośrednią opiekę nad dzieckiem w początkowym okresie jego życia. Choroba sieroca dotyczy nie tylko pensjonariuszy domów dziecka, ale również pacjentów szpitali, zakładów opiekuńczo-wychowawczych i penitencjarnych. Może występować…

Share
  • Udostępnij
3453 odsłon

Coach

Osoba, która pomaga swojemu klientow odkryć właściwą drogę do celu, używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia życiowego, technik, narzędzi, jak również innych osób, z których klient może skorzystać. Praca coacha oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Polega ona na obserwacji osoby pozostającej pod opieką w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania. Coach powinien zaproponować klientowi zwrócenie się do innego specjalisty, jeśli zajdzie taka potrzeba i jeśli uzna, iż zbliży to klienta do osiągnięcia…

Share
  • Udostępnij
1809 odsłon

Cukrzyca

Cukrzyca to choroba wywołana zaburzeniem produkcji insuliny lub jej nieprawidłowym działaniem w organizmie. Zależnie od postaci i przyczyn takiego stanu, wyróżnia się m.in. cukrzycę typu I, cukrzycę typu II oraz cukrzycę ciężarnych. Do objawów cukrzycy typu I należą m.in. silnie odczuwane pragnienie, zmęczenie, apatia i senność, częste oddawanie dużych ilości moczu, utrata wagi, a także zajady pojawiające się w kącikach ust oraz zapach acetonu z ust. Symptomy cukrzycy typu I pojawiają się nagle i nasilają w ciągu kilku tygodni. Cukrzyca…

Share
  • Udostępnij
883 odsłon